1ooo Arts Gallery - KURSER I BRONSLERA
Ursula Klasén - 1000 Arts Gallery

Bronslera

Bronslera är en helt ny uppfinning från USA. Arbetssättet påminner om silverlera.
Den är lätt att bearbeta och kan formas precis hur du vill.
Den är perfekt att skulptera i. Den är billigare i jämförelse med silverlera, men den bränns annorlunda än silverlera. Brända smycken blir som brons, d.v.s. en guldbrun hårdmetall.
 
Bronslera grundkurs
 
 
 
DSC03222










kursen gör du flera smyckedetaljer och du lär dig det mesta om hur du skall gå till väga.
Kursen vänder sig både till dig som har erfarenhet av silverlera och till dig som vill prova
något nytt, men inte har några förkunskaper. 
Bronsleran bränns på annat sätt än silverlera och tar längre tid att bränna. Du hämtar dina 
brända smycken vid ett senare tillfälle.
 
Kurskostnad och materialkostnad:                               850 kr 
Antal  sammankomster:                                               1 gång,
                                                                                   
 
Kursdatum:                                                                         enligt överenskommelse
 
Bronslera fortsättningskurs
 
Koppar halsband med silver och ebenhols













De brända bronssmyckerna bearbetas vidare: putsning, polering, försilvring, m.m. Du sätter ihop dina bronssmyckedelar till unika och ovanliga halssmycken eller armband.
 
Kurskostnad:                                                                600 kr
Materialkostnad:                                                          Tillkommer efter elevens behov
Antal sammankomster:                                                 1 gång,  
                                                                                    
Kursdatum:                                                                           enligt överenskommelse
 
 
 

Vill du boka en kurs eller gå en privat undervisning?
Maila eller ring oss.     urskla@telia.com                            

 
 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint